Zatrudnienie cudzoziemców - praca

Oświadczenia o powierzeniU pracy, zezwolenia na pracę

UNDERGROUND oferuje pracodawcom wsparcie w ubieganiu się o zezwolenia na pracę wszystkich rodzajów oraz pomoc w formalnościach związanych z rejestracją oświadczeń o powierzeniu pracy.

W przypadku udzielenia UNDERGROUND pełnomocnictwa do prowadzenia Państwa sprawy, usługa firmy obejmuje:

  • wypełnienie właściwego wniosku,
  • sporządzenie listy i pomoc w skompletowaniu dokumentów, które są niezbędne w postępowaniu administracyjnym,
  • złożenie w Państwa imieniu wniosku w urzędzie i - na Państwa życzenie - towarzyszenie Państwu w czynnościach wymagających Państwa osobistej obecności (w przypadku zezwoleń pobytowych złożenie odcisków palców oraz odbiór karty pobytu po jej wydaniu),
  • odbieranie wszelkiej kierowanej przez urząd w Państwa sprawie korespondencji, w tym decyzji administracyjnej po jej wydaniu,
  • udzielanie odpowiedzi na pytania urzędu, składanie oświadczeń i wyjaśnień w Państwa imieniu, gromadzenie i dostarczanie do urzędu dodatkowej dokumentacji (np. z ZUS, urzędów skarbowych, KRK itd.),
  • podejmowanie działań i nadzorowanie Państwa sprawy w taki sposób, by ograniczyć do absolutnego minimum czas prowadzonego postępowania administracyjnego,
  • udzielanie Państwu w każdym czasie pełnej informacji o przebiegu postępowania, a po jego zakończeniu przypominanie o upływających terminach udzielonych Państwu zezwoleń.

Znajdą nas Państwo w naszym biurze w Łodzi przy Al. Kościuszki 40, jesteśmy obecni w mediach społecznościowych (FacebookTwitterInstagramYouTubeVKLinkedin), zapraszamy również do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem formularza, dostępnego na naszej stronie.

Odpowiedzi na pytania, które najczęściej pojawiają się podczas ubiegania się o kartę pobytu, zezwolenie na pracę czy obywatelstwo polskie znajdą Państwo w dziale FAQ naszego serwisu.