Legalizacja pobytu

Wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta UE

UNDERGROUND proponuje pomoc w procedurach związanych z uzyskaniem wszelkiego rodzaju zezwoleń pobytowych w Polsce (zezwoleń na pobyt czasowy i stały, zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE).

Naszym klientom proponujemy wsparcie polegające zarówno na ich pełnej reprezentacji w trakcie prowadzonego przed wojewodą postępowania administracyjnego (na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa), jak wsparcie polegające na przygotowaniu wniosku i skompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz udzieleniu informacji o spodziewanym przebiegu postępowania.

W przypadku udzielenia UNDERGROUND pełnomocnictwa do prowadzenia Państwa sprawy, usługa firmy obejmuje:

  • wypełnienie właściwego wniosku,
  • sporządzenie listy i pomoc w skompletowaniu dokumentów, które są niezbędne w postępowaniu administracyjnym,
  • złożenie w Państwa imieniu wniosku w urzędzie i - na Państwa życzenie - towarzyszenie Państwu w czynnościach wymagających Państwa osobistej obecności (złożenie odcisków palców oraz odbiór karty pobytu po jej wydaniu),
  • odbieranie wszelkiej kierowanej przez urząd w Państwa sprawie korespondencji, w tym decyzji administracyjnej po jej wydaniu,
  • udzielanie odpowiedzi na pytania urzędu, składanie oświadczeń i wyjaśnień w Państwa imieniu, gromadzenie i dostarczanie do urzędu dodatkowej dokumentacji (np. z ZUS, urzędów skarbowych, KRK itd.),
  • podejmowanie działań i nadzorowanie Państwa sprawy w taki sposób, by ograniczyć do absolutnego minimum czas prowadzonego postępowania administracyjnego,
  • udzielanie Państwu w każdym czasie pełnej informacji o przebiegu postępowania, a po jego zakończeniu przypominanie o upływających terminach udzielonych Państwu zezwoleń.

Na Państwa życzenie UNDERGROUND może udzielić Państwu pomocy ograniczonej jedynie do:

  • wypełnienia niezbędnych formularzy,
  • skompletowania koniecznych dokumentów,
  • udzielenia ogólnej informacji o spodziewanym przebiegu postępowania.

Ten rodzaj usługi jest oczywiście tańszy od pełnej reprezentacji lecz zdecydowanie bardziej czasochłonny i znacznie bardziej absorbujący Państwa uwagę. Wszelkie konsultacje i porady, jakich UNDERGROUND udzieli Państwu już po złożeniu wniosku, będą w tym wypadku dodatkowo płatne.

Znajdą nas Państwo w naszym biurze w Łodzi przy Al. Kościuszki 40, jesteśmy obecni w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, VK, Linkedin), zapraszamy również do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem formularza, dostępnego na naszej stronie.

Odpowiedzi na pytania, które najczęściej pojawiają się podczas ubiegania się o kartę pobytu, zezwolenie na pracę czy obywatelstwo polskie znajdą Państwo w dziale FAQ naszego serwisu.