Inne sprawy...

Służymy wsparciem we wszystkich sprawach związanych z pobytem cudzoziemców w Polsce

Na Państwa życzenie UNDERGROUND udzieli wsparcia w kontaktach z innymi urzędami i instytucjami, pomoże w uzyskaniu dokumentów, które mogą okazać się niezbędne podczas Państwa pobytu w Polsce.

Usługi UNDERGROUND obejmują m. in.  pomoc:

  • w uzyskaniu dokumentów, zaświadczeń z Urzędów Skarbowych, ZUS, urzędów stanu cywilnego, krajowego rejestru karnego, organów meldunkowych,
  • w aktualizacji dokumentów firmowych spółek i osób prowadzących działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  • w sprawach związanych z wymianą praw jazdy i rejestracją pojazdów,
  • w znalezieniu i zakupie bądź wynajęciu lokalu mieszkalnego bądź lokalu na siedzibę prowadzonej działalności gospodarczej.

Znajdą nas Państwo w naszym biurze w Łodzi przy Al. Kościuszki 40, jesteśmy obecni w mediach społecznościowych (FacebookTwitterInstagramYouTubeVKLinkedin), zapraszamy również do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem formularza, dostępnego na naszej stronie.

Odpowiedzi na pytania, które najczęściej pojawiają się podczas ubiegania się o kartę pobytu, zezwolenie na pracę czy obywatelstwo polskie znajdą Państwo w dziale FAQ naszego serwisu.