Odwiedzając urząd z naszymi klientami wielokrotnie jesteśmy świadkami sytuacji, w których cudzoziemcy oczekują w długich kolejkach do punktów informacji tylko po to, by pobrać z formularze wniosków. Czas spędzony w takiej kolejce jest czasem zmarnowanym, bo formularze wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej można pobrać z internetu.

Wnioski dla cudzoziemców publikowane są na wielu stronach, ale aby nie zmuszać naszych klientów do poszukiwań i jednocześnie nie narażać ich na to, że wydrukują i wypełnią formularz nieaktualny albo druk słabej jakości, postanowiliśmy druki te udostępnić również na naszej stronie.

Klienci UNDERGROUND immigration office nie muszą oczywiście nic pobierać i wypełniać, bo czynności te wykonujemy za nich (razem z nimi) podczas wizyty w naszym biurze.

Jeśli nie planują Państwo korzystać z pełnego zakresu naszych usług ale potrzebna jest Państwu pomoc tylko w przygotowaniu dokumentów do złożenia ich w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, to równiez służymy naszą pomocą.

 

Formularze wnosków w sprawach cudzoziemców:

 

NOWY! Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

NOWY! Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały

Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wojewody

NOWY! Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Urzędowy formularz o zapewnieniu cudzoziemcowi lokalu mieszkalnego *

Urzędowy wzór oświadczenia pod odpowiedzialnością karną *

Urzędowy wzór oświadczenia przyjmowanego przez urząd podczas przyjęcia wniosku (przejęcia sprawy od innego wojewody)*

Urzędowy formularz podania o uzupełnienie akt sprawy / umorzenie postępowania / zwrot opłaty skarbowej *

 

* druki obowiązujące w Wydziale Spraw Obywaelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i udostepniane klientom wydziału wg stanu na dzień 5 września 2019 r.