Termin letniej sesji egzaminacyjnej: 10-11.06.17r. Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wyznaczyła termin letniej  sesji egzaminacyjnej 2017 r. na 10-11 czerwca. Egzamin będzie przeprowadzany na poziomach B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomie  B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (egzamin w tej grupie przeznaczony jest dla kandydatów w wieku 14-17 lat). Kandydaci powinni się zgłaszać do ośrodków, które w tym terminie będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikat znajomości języka polskiego konieczny jest do uznania za obywatela polskiego. Informacji o zasadach ubiegania się o uznanie za obywatela polskiego i nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej udzielimy Państwu w naszym biurze, telefonicznie lub za pośrednictwem portali społecznościowych (facebook, vk.com), na których jesteśmy obecni. Zapraszamy do kontaktu.