Karta pobytu w Piotrkowie Trybunalskim

Вы живете и работаете в Петркове Трыбунальском? У Вас нету времени на поездки в Лодзь, нету возможности позвонить в Ужонд Воевудский, а вопросы по легализации побыта и работы в Польше остались не решенными? Звоните! С этого момента специализированная помощь доступна в вашем городе. +48795960470 www.ua.kartypobytu.com

*****

Mieszkasz i/lub pracujesz w Piotrkowie Trybunalskim? Nie masz czasu podróżować do Łodzi, nie możesz dodzwonić się do urzędu wojewodzkiego, masz pytania dotyczące legalnego pobytu i pracy w Polsce? Zadzwoń! Od teraz specjalistyczna pomoc w tych sprawach dostępna jest również w Twoim mieście! +48 795960470 www.kartypobytu.com