• UNDERGROUND
    your immigration office
  • UNDERGROUND
    karty pobytu / zezwolenia na pracę
  • jesteśmy blisko Twoich spraw
    together we can do more

KARTY POBYTU I ZEZWOLENIA NA PRACĘ ŁÓDŹ

Nasza misja

Wszystkim naszym Klientom - tym, których znamy od wielu lat, ale również tym, których mamy przyjemność i zaszczyt poznać dopiero teraz - pragniemy służyć pomocą we wszystkich urzędowych sprawach, które wiążą sie z pobytem cudzoziemców w Polsce.

Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu w pracy w administracji publicznej (w tym blisko dziesięcioletniemu pełnieniu funkcji kierowniczych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców) oferujemy naszym klientom w pełni profesjonale wsparcie.

Dziękując za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzają, gwarantujemy dyskrecję i pełne zaangażowanie w prowadzenie powierzonych nam spraw.

Służymy pomocą w uzyskaniu m. in. zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Dołożymy wszelkich starań, aby ubieganie się o kartę pobytu, zezwolenie na pracę, czy - w końcu - o obywatelstwo polskie, było dla Państwa jak najmniej kłopotliwe.

 

Znajdą nas Państwo w naszym biurze w Łodzi przy Al. Kościuszki 40, jesteśmy obecni w mediach społecznościowych (FacebookTwitterInstagramYouTubeVKLinkedin), zapraszamy również do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem formularza, dostępnego na naszej stronie

O nas

Jacek Winiarski

Jacek Winiarski

UNDERGROUND Jacek Winiarski - CEO & Founder


W latach 1998 - 2016 pracowałem w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, a od 2009 roku do stycznia 2016 roku byłem jego dyrektorem. Przez lata pełnienia funkcji dyrektora Wydziału byłem też pełnomocnikiem wojewody łódzkiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Kierując w ostatnich latach blisko dziewięćdziesięcioosobowym zespołem pracowników, odpowiedzialny byłem za realizację polityki migracyjnej w województwie łódzkim, za nadzór nad realizacją zadań paszportowych i zadań z zakresu szeroko rozumianych spraw obywatelskich.

Jestem mianowanym urzędnikiem służby cywilnej (od 2006 r.).

W czasie kilkunastu lat mojej pracy w administracji rządowej szczebla wojewódzkiego otrzymałem wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń, w tym medal za zasługi dla policji, medal za zasługi dla straży granicznej oraz medal za zasługi dla obronności kraju.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Monika Skonieczna

Monika Skonieczna

UNDERGROUND Monika Skonieczna - CEO & Founder


Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas wieloletniej pracy w urzędach administracji publicznej. Przez ostatnie osiem lat pełniłam funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Bezpośrednio nadzorowałam realizację zadań związanych z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce, a także obywatelstwa polskiego.

Jestem mianowanym urzędnikiem służby cywilnej. Moja praca zawsze była wysoko oceniana przez przełożonych, co znalazło odzwierciedlenie w odznaczeniu mnie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalem za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego.